stack

/خانه /فروشگاه   /ثبت نام   /فراموشی رمز      

شما هنوز وارد سیستم نشده اید

HyperLink

1397/07/04,14:46:19HyperLink
HyperLink

فعالیت های موسسه فرهنگی سرای فردوسی

-66
 
بیست و سومین جلسه : شماره
زین طوطیان هند : موضوع
 
30 فروردین 1392 : زمان بلوار تلویزیون، تالار ساپکو

 سعدي زبان فارسي را به اوج اعتلاي خود رسانده است

گزارشي از بيست و سومين گردهمايي ميان‌فصلي فرهنگسراي فردوسي با عنوان «زين طوطيان هند»

بيست و سومين گردهمايي ميان‌فصلي فرهنگ‌سراي فردوسي با عنوان «زين طوطيان هند» و با موضوع بزرگداشت سعدي و اميرخسرو دهلوي، عصر جمعه 30 فروردين در مشهد برگزار شد.

شاعران در پيوند ملت‌ها نقش مهمي داشته‌اند

در ابتداي اين همايش كه در آستانه روز بزرگداشت سعدي برگزار شد، دكتر محمدجعفر ياحقي، مدير فرهنگ‌سراي فردوسي و عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي، در سخناني به مناسبت‌هاي فرهنگي و تاريخي دو ماه نخست سال اشاره كرد و اظهار داشت: علاوه بر اينكه روز بزرگداشت عطار در روزهاي پاياني فروردين است، اول ارديبهشت يادروز سعدي و سالروز درگذشت سه شاعر معاصر يعني ملك‌الشعراي بهار، سهراب سپهري و اقبال لاهوري است.

وي درباره ارتباط سعدي با فردوسي گفت: فردوسي بن‌مايه زبان فارسي است و از اين جهت همه فارسي‌زبانان با او در ارتباط‌اند؛ از سوي ديگر، سعدي نيز كه سلطان سخن است و زبان فارسي را به اوج اعتلاي خود رسانده، با فردوسي ارتباط ويژه‌اي دارد و او را «پاكزاد» خوانده است.

اين استاد زبان و ادبيات فارسي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه ايران و هند اشتراكات فرهنگي و تاريخي بسياري دارند، درباره موضوع اين همايش كه با ياد دو شاعر پارسي‌سراي ايران و هند انتخاب شده است، خاطرنشان كرد: اميرخسرو سعدي هند است و نقش بسيار ممتازي در تاريخ ادب فارسي دارد؛ از همين رو، اين بهانه را براي پيوند ايران و هند در نظر قرار داديم تا براي بزرگداشت سعدي و اميرخسرو گرد هم آييم.

وي با بيان اينكه در روزگاري كه همه دنيا از دشمني و دوگانگي مي‌گويند انسان‌ها به عشق و يگانگي احتياج دارند، پيوند ايران و هند را پيوندي تاريخي دانست و گفت: ايرانيان و هنديان از يك تبار و تيره انساني هستند و زبان اوستايي با زبان سانسكريت ارتباط تنگاتنگي دارد، همچنين داستان‌ها و اسطوره‌‌هاي واحدي در اين دو ملت بوده است و اين ارتباط در طول تاريخ با فراز و فرودهايي همواره ادامه داشته است؛ همين امروز نيز بزرگ‌ترين مركز زرتشتيان در هند است و اين زرتشتيان همگي ايراني‌تبار هستند.

ياحقي افزود: بيشترين و مهم‌ترين فرهنگ‌هاي ايراني، حدود چهارپنجم كتاب‌هاي تذكره و تاريخ ادبيات فارسي و نيز نخستين كتاب‌هاي دستور زبان فارسي در هند نوشته شده است؛ از اين رو هند بر گردن ادبيات فارسي حق دارد.

عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد با بيان اينكه شاعران و نويسندگان در پيوند ملت‌ها نقش مهمي دارند، ادامه داد: شاعران بزرگي مانند فردوسي، سعدي، حافظ و بيدل توانسته‌اند ملت‌ها را به هم نزديك كنند؛ در بسياري از مناطق ماوراءالنهر و هند حافظ و فردوسي را از خود مي‌دانند، همان طور كه ما نيز بيدل را از خود مي‌دانيم.

وي در پايان خاطرنشان كرد: اگر اسلام در هندوستان مستقر شده، اين اسلام از طريق ايرانيان به هند رسيده است و رنگ و بوي ايراني دارد.

هند و ايران در مدرسه شعر و عرفان

در ادامه اين همايش، دكتر عبدالسميع، دبير امور فرهنگي سفارت هند در ايران كه دكتراي زبان و ادبيات فارسي دارد، با بيان اينكه به زودي مركز فرهنگي هند در ايران افتتاح خواهد شد، اظهار داشت: يكي از اساس‌هاي روابط هند و ايران، مدرسه شعر و عرفان است؛ دو فرهنگ و تمدن كهن يعني هند و ايران در اين مدرسه درس خوانده‌اند و ما كه امروز دانشجويان اين مدرسه هستيم، براي ارتقاي آن تلاش مي‌كنيم.

سخنران بعدي اين نشست، بهمن خدادادي بود كه با موضوع «سعدي و جرم‌شناسي» سخناني گفت. وي با ارائه مباحثي در تعريف جرم‌شناسي، با بيان اينكه آثار سعدي ابعاد مختلفي دارد، گفت: شواهدي در آثار سعدي هست كه با نظريه‌هاي امروزي در دانش جرم‌شناسي مطابقت دارد و ما مي‌توانيم مصداق‌هاي اين علم را در آثار سعدي پيدا كنيم.

مهدي سيدي سخنران بعدي همايش «زين طوطيان هند» بود كه درباره روابط دوسويه ايران و هند سخناني گفت. وي با اشاره به اينكه هم‌دلي از هم‌زباني بهتر است، اظهار داشت: هم‌دلي و دوستي درازمدتي در تاريخ روابط ايران و هندوستان وجود داشته است؛ تنها دوره‌اي كه ميان اين دو ملت جنگ درگرفته، دوره‌اي است كه عده‌اي از غلامان كه به دنبال جنگ و جدال بودند با سوء استفاده از آرامش و امنيت كشور در زمان سامانيان به غرب ايران رفتند و در غزنه حكومت غزنويان را بنيان نهادند؛ غزنويان به دليل وسوسه‌انگيز بودن ثروت‌هاي هند، اين سرزمين را غارت كردند و خود را در برابر تاريخ ايران و هند شرمنده ساختند.

 

 

نمونه‌هايي از نقد ادبي در قرن هفتم

سخنران پاياني اين نشست نيز دكتر مريم خليلي، عضو هيئت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان بود. وي كه با موضوع «نقد شعر و شاعري در آثار منثور اميرخسرو دهلوي» سخنراني مي‌كرد، گفت: در مقدمه اثري از اميرخسرو دهلوي، شاعر قرن هفتم، به نقد بسيار سنجيده‌اي درباره شعر برمي‌خوريم كه چنين داوري‌هايي درباره شعر ديگران و شعر خود تا آن زمان بي‌سابقه است.

دكتر خليلي افزود: اميرخسرو پس از توصيف مرتبه نظم و نثر، نظم را بر نثر ترجيح مي‌دهد و عرف شعر را از عرف علم برتر مي‌داند؛ سپس با مقايسه شعر و عربي فارسي، شعر عربي را داراي فضيلت شرعي و شعر فارسي را داراي فضيلت شعري مي‌داند و آن را ممتازتر از شعر عربي معرفي مي‌كند.

وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه اميرخسرو شيفته واقعي زبان فارسي به ويژه فارسي دري بوده است، ادامه داد: اين شاعر قرن هفتم، شاعران را در سه دسته ارزيابي كرده است؛ شاعراني كه طرز و سبك مستقلي دارند، شاعراني كه از طرز متقدمان و معاصران متابعت مي‌كنند و آن‌ها كه به سرقت ادبي روي مي‌آورند؛ گروه نخست شاعران بزرگ هستند و گروه دوم شاعراني هستند كه شاگرد نام دارند و گروه سوم نيز كساني هستند كه اميرخسرو آرزو مي‌كند خدا گوينده و شنونده را از شر ايشان نگه دارد.

وي افزود: شاعران شاگرد از نظر اميرخسرو به سه دسته تقسيم مي‌شوند؛ شاگرد اشارت، شاگرد عبارت و شاگرد غارت كه دسته نخست شاعران درخور اعتنا هستند و دسته سوم در جايگاهي نزديك به سارقان ادبي قرار دارند و منفور اميرخسرو هستند.

دكتر خليلي با بيان اينكه اميرخسرو خود را نيز منصفانه نقد مي‌كند، خاطرنشان كرد: او خود را صاحب طرز و سبك مستقل نمي‌داند و پيرو نظامي و سعدي است و حتي لغزش‌هاي برخي اشعارش را نيز برمي‌شمرد؛ در حالي كه از نظر وجهه هنري در شعر و پرهيز از سرقت ادبي خود را در مرتبه‌اي والا مي‌بيند.

گفتني است؛ اعلام انتشار يازدهمين شماره فصلنامه فرهنگي‌ادبي پاژ، پخش نماهنگ‌هايي در ارتباط با موضوع همايش، اجراي موسيقي و برپايي نمايشگاهي كوچك از صنايع دستي و مواد غذايي هند در حاشيه نشست از ديگر بخش‌هاي همايش «زين طوطيان هند» بود.HyperLink
HyperLink

HyperLink
HyperLink


ورود به پنل کاربری
نام کاربری :  
رمز عبور :  
شما وارد سیستم نشده اید
رمز عبور را فراموش کرده ام
ثبت نام جدید

         در حال بروز رسانی سایت55


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی و هنری سرای فردوسی می باشد
طراحی و پیاده سازی : باتیس