stack

/خانه /فروشگاه   /ثبت نام   /فراموشی رمز      

شما هنوز وارد سیستم نشده اید

HyperLink

1397/07/04,14:42:13HyperLink
HyperLink

فعالیت های موسسه فرهنگی سرای فردوسی

-40047

 

 

 هجدهمین نشست نقد و بررسی کتاب رونمایی از کتاب یادداشتهای محمود فرخ خراسانی

شانزدهم دی ماه 1395

 

در شامگاه شانزدهم دیماه 1395 ، هجدهمین نشست نقد و بررسی کتاب در مؤسسه فرهنگی سرای فردوسی به آئین رونمایی از کتاب «یادداشتهای محمود فرخ خراسانی» اختصاص یافت. یادداشتهای این کتاب که توسط آقای دکتر مجتبی مجرد گردآوری و تنظیم شده، در سال 1395 توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی چاپ و منتشر شده است.

در آغازین این نشست، دکتر محمدجعفر یاحقی با اشاره به اهمیّت جایگاه ادبی و فرهنگی شادروان محمود فرخ و برشمردن نقش مؤثّر او در فضای ادبی و فرهنگی چندین دهه بهویژه در خراسان، یادداشتها و اعلامنظرهای وی را که عموماً عادت داشت بر حاشیة کتابها بنگارد، حاوی نکات مهم تاریخی و پژوهشی دانست. دکتر یاحقی که خود مقدمهای بر این کتاب نوشته است یادآور شد که اشراف و تسلط شادروان فرخ و گنجینة ارزشمندی که از کتابها و نسخ کمیاب گرد آورده بود، به او این امکان را میبخشید که همچنین ناظری آگاه بر مطالب کتابها، حاشیههای ارزشمند و قابل استنادی را که گاه تصحیح یک اشتباه از سوی مؤلفین را نیز شامل میشد، بنگارد و همین حاشیهها امروز به گواهی بسیاری از اهل پژوهش، از مبنای صحیح و پذیرفتهای برخوردار است.

سپس آقای دکتر مجتبی مجرد گردآورندة کتاب به شرح پیدایش نخستین انگیزههای خود از گردآوری این یادداشتها پرداخت و تصریح نمود که یادداشتهای شادروان فرخ از چنان گستردگی و تنوّعی برخوردار است که تاکنون توسط وی، مطالب در خور برای انتشار حداقل 4 کتاب فراهم آمده است و هنوز هم یادداشتهایی از وی در کتب موجود در کتابخانة دانشکدة ادبیات موجود است که گذشته از محتوای دقیق و ارزشمند علمی آن، میتواند اطلاعات بسیار ذیقیمت و ناگفتهای از اتفاقات و رویدادهای نیمة نخست سدة حاضر را برای علاقمندان بازنماید.

در ادامة این نشست، آقای دکتر محمدرضا راشدمحصّل نیز به بیان ویژگیهای این کتاب پرداخت و ارزش برجستة این کتاب را همانا بیان تصحیحگونة نقطه نظرات شادروان فرّخ بر بسیاری از کتابهای ادبی و تاریخی دانست که تاکنون کمتر از سوی اهل دانش و پژوهشهای فرهنگی بدان پرداخته شده است. دکتر راشدمحصّل ضمن تشویق گردآورنده به ادامه و بررسی و انتشار یادداشتهای فرخ، توجّه به جنبههای انتقادی و تحلیلی این یادداشت را نیز مورد اشاره قرار داد.

در بخش پایانی این نشست، شماری از حاضرین از جمله آقای دکتر احمد علوی، دکتر رئیسالسادات، به بیان خاطرات خود از جلسات شادروان فرّخ که نزدیک به پنجاه سال در منزل مسکونی وی برگزار میشود و شخصیّتهایی که در این جلسات حضور مییافتهاند پرداختند و در اظهارنظرهای خویش بر ضرورت پرداختن به این جنبههای کمتر پرداخته شده، تأکید نمودند.

 HyperLink
HyperLink

HyperLink
HyperLink


ورود به پنل کاربری
نام کاربری :  
رمز عبور :  
شما وارد سیستم نشده اید
رمز عبور را فراموش کرده ام
ثبت نام جدید

         در حال بروز رسانی سایت55


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی و هنری سرای فردوسی می باشد
طراحی و پیاده سازی : باتیس