stack

/خانه /فروشگاه   /ثبت نام   /فراموشی رمز      

شما هنوز وارد سیستم نشده اید

HyperLink

1397/07/04,14:44:17HyperLink
HyperLink

فعالیت های موسسه فرهنگی سرای فردوسی

-30037

 

نقد و بررسی کتاب «امثال و حکم مردم خراسان جنوبی» در سرای فردوسی


selected-news.aspx?id=-40066

دهمین جلسة نقد و بررسی کتاب در تاریخ 23/2/1395، ساعت 17 در محلّ مؤسسة فرهنگی هنری سرای فردوسی برگزار گردید. کتاب درنظر گرفته شده برای این نشست کتاب «امثال و حکم مردم خراسان جنوبی» بود که توسط جناب آقای دکتر محمدمهدی ناصح و با همکاری آقای حسین زنگویی تألیف شده و در سال 1394 توسط انتشارات فکر بکر در دو جلد به چاپ رسیده است.

در توضیحات اولیه و معرفی کتاب دکتر ناصح به سوابق کاری خود در زمینة گردآوری امثال و حکم منطقه که ار حدود 40 سال پیش آغاز نموده، اشاره کرد و این کارها را حاصل فعالیّتهای میدانی و کتابخانهای به صورت مشترک دانست. او تصریح نمود که منطقة جغرافیایی که محدوده این پژوهش را تشکیل داده به هفت ناحیه تقسیم شده و با تمرکز بر هر ناحیه، کوشش شده که از طریق شناخت ویژگیهای قومی و فرهنگی، امثال و حکم هر ناحیه شناسایی و گردآوری گردد.

او با معرّفی مقدمه کتاب که در سی صفحه نوشته شده، تأکید نمود که دیدگاههای خویش را در مورد چگونگی شناسایی، ساماندهی و ارائه این بخش از فرهنگ عامه را تشریح نموده است و او همچنین اذعان نمود که به علت مشکلات زمانی و شتابزدگی، کتاب از کاستیهای ویرایشی و پارهای غفلتهای سهوی بدور نمانده است.

پس از آن با توجه به ایراداتی که توسط چند تن از مهمانان نشست در مورد عنوان کتاب و نامگذاری جغرافیایی آن که آیا جنوب خراسان برای اطلاق بر چنین پژوهشی سزاوارتر است و یا اینکه چرا از عناوین تاریخی مانند قاینات یا قهستان (کهستان) برای نام بردن این ناحیه استفاده نشده است، مطرح گردید.

سخنران بعدی نشست آقای دکتر محمدرضا راشدمحصّل بود که نخست از اهمیت و ارزش امثال و حکم به عنوان نخستین صورت ادبی ایجاد شده، سخن گفت و آنگاه به ویژگی کار آقای دکتر ناصح و همکارش حسین زنگویی پرداخت. او پس از برشمردن نقاط قوت و مثبت این پژوهش که بیشتر متوجه برخی نوآوریها در شناسایی امثال و حکم کمتر شنیده شده میگردید به نقاط ضعف و کاستی کتاب نیز که شامل مشکلات ساختاری و روشمندی پردازش و ارائه و همچنین نکات ویرایشی و آوانگاری واژهها پرداخت. او به ویژه آوانگاری واژهها را نیازمند بازنگری دانست.

بررسی کنندة دیگر کتاب دکتر نویدی مهر بود که در این نشست به بررسی کتاب «امثال و حکم مردم خراسان جنوبی» پرداخت. او نخست به پیشینة تنظیم و تدوین امثال و حکم در ایران پرداخت و نخستین اثر نگاشته شده در این زمینه را با عنوان کتاب فرهنگ عامة ایران متعلق به سال 1051 قمری معرّفی نمود که تا سیصد سال پس از آن کتاب دیگری در این زمینه در دست نیست و مهمترین اثر در این زمینه را مجموعة (امثال و حکم) علامه دهخدا دانست و به پژوهش شادروان دکتر شکورزاده در زمینة گردآوری فرهنگ عامه مردم خراسان نیز اشاره کرد.

دکتر نویدی مهر از نقاط قوت کتاب از مقدمة خوب آن نام برد و تصریح کرد که جای چنین پیشگفتارهایی حتی در مجموعة امثال و حکم دهخدا نیز خالی است. او نیز پس از برشمردن نقاط مثبت و برخی دقت نظرهای مؤلفین کتاب به مشکلات و کاستیهای آن در زمینة روش و شیوة انجام، آوانگاریها، مشکلات ویرایشی، طراحی جلد و صفحات و مشکلات چاپی و ... پرداخت.

در پایان جلسه دکتر ناصح با پذیرش بیشتر مشکلات مطرح شده به پارهای از انتقادات نیز پاسخ گفت و ابراز امیدواری نمود که در چاپهای بعدی کتاب بتوان برخی از این کاستیها را برطرف نمود.

 

 HyperLink
HyperLink

HyperLink
HyperLink


ورود به پنل کاربری
نام کاربری :  
رمز عبور :  
شما وارد سیستم نشده اید
رمز عبور را فراموش کرده ام
ثبت نام جدید

         در حال بروز رسانی سایت55


تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه فرهنگی و هنری سرای فردوسی می باشد
طراحی و پیاده سازی : باتیس